ما اعتقاد داریم:

خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می‌شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می‌کند.
موفقیت شرکت در گرو رضایت مراجعان است.
کارکنان شرکت به عنوان ارزش‌مندترین منابع به حساب می‌آیند؛ از این رو در اثرگذاری پندار، گفتار و کردار آنان در مراجعان تردیدی نداریم.
بی‌تردید موفقیت مادی شرکت مورد توجه است، ولی ما آن را صرفا وسیله‌ای برای ارائه خدمات مناسب می‌دانیم .
 ما همواره با حفظ هویت خود ارزش‌های زیر را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خداپسندانه به مشترکان است، فراموش نخواهیم کرد:
·در هر شرایط به اصول اخلاقی پای‌بندیم .
·نظم، آراستگی، وقت‌شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول قطعی موفقیت خود می‌دانیم.
·فرهنگ پاسخ‌گو بودن در مقابل مراجعان را از مسیرهای تعالی خود و شرکت می‌دانیم.
·رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز پاپداری شرکت می‌دانیم.
  این باورها و ارزش‌های اخلاقی در نوع رابطه ما با مراجعان تعیین‌کننده است.

Review: 4.40 - "منشور اخلاقی" by , written on 2019-12-11

شرکت آب و فاضلاب سیرجان

آخرین اخبار
سرویس فشار شکن ورودی پاریز

سرویس فشار شکن ورودی پاریز

سرویس فشار شکن ورودی روستاری قنات چنار پاریز و تنظیم آن

خبر
آرماتوربندی و بتن ریزی ایستگاه پمپاژ بلورد

آرماتوربندی و بتن ریزی ایستگاه پمپاژ بلورد

آرماتوربندی و بتن ریزی آخرین ضلع حصار ایستگاه پمپاژ بلورد

خبر
تعویض کنترل فاز در شبکه آب پاریز

تعویض کنترل فاز در شبکه آب پاریز

متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است.

خبر